Invloed van de politieke situatie in de herkomstlanden

In een aantal gevallen speelde de politieke situatie in de landen van herkomst een belangrijke rol binnen de migrantengroepen in Utrecht. In de 60-er en begin 70-er jaren was in Griekenland een militaire junta, in Spanje was Franco aan de macht. De Casa España aan het Domplein was opgezet door het Spaanse regime. Daarnaast waren er bij de Spanjaarden meer onafhankelijke verenigingen zoals Miguel Hernandez, UGT en El Brillante. Binnen de Griekse gemeenschap ontstonden er conflicten tussen de pro-junta groep en de progressieve Grieken.

In de 2e helft van de zeventiger jaren werden vanuit de Marokkaanse overheid de Amicales opgericht en kregen de ultra-nationalistische Grijze Wolven uit Turkije aanhangers in Utrecht. Deze ontwikkelingen leidden tot grote tegenstellingen binnen de verschillende buitenlandse groeperingen en bemoeilijkten het ontstaan van algemene democratische verenigingen per nationaliteit. De Stichting Buitenlandse Werknemers, bij wie de verschillende groeperingen aanklopten voor (financiële) steun, kwam in de zeventiger jaren af en toe in de problemen door de politieke tegenstellingen binnen de groepen. 

Bij de dood van Franco

Na de oorlog bleef de dictatuur van Franco in Spanje bestaan. Het land raakte geïsoleerd en herstelde economisch niet zodat er een enorme werkeloosheid en armoede bleef. Pas begin jaren zestig mochten Spanjaarden van het franco-regiem het land verlaten om in andere landen werk te zoeken. Zo nam de werkeloosheid in Spanje af en werd er veel geld door de gastarbeiders naar het eigen land gestuurd. Ook verlieten veel jonge mensen die het regiem wilden ontvluchten zo legaal hun land.

In Nederland kwamen ze in aanraking met democratische organisaties en een aantal ging zich hier organiseren tegen het regiem. Via de Spaanse ambassade en infiltranten werden echter de Spaanse gastarbeiders in de gaten gehouden. 40 jaar na de dood van Franco heeft het programma "andere tijden" een programma gemaakt over dit onderwerp. Deze kunt u bekijken door hier te klikken.