Overvecht

Tot 1960 was Overvecht weiland ten noorden van Utrecht. In 1961 klonk het officiële startschot voor de bouw van de wijk. In 1970 zijn Overvecht-Noord en Overvecht-Zuid grotendeels afgebouwd. Er werden voornamelijk flats gebouwd en relatief weinig eengezinswoningen, grotendeels in eigendom van een woningcorporatie. In de beginjaren was Overvecht een nieuwbouwwijk met voornamelijk autochtone inwoners, eind twintigste eeuw veranderde het in een multiculturele stadswijk. Het is een typische naoorlogse hoogbouwwijk, zoals er velen zijn in de regio Utrecht zoals Kanaleneiland.

De wijk is zelfvoorzienend. Er zijn enkele parken, een groot wijkwinkelcentrum, politiebureau, bibliotheek, treinstation, busstation, zwembad, schaatsbaan, sportpark en bedrijventerrein. Het is de grootste uitbreidingswijk van Utrecht. Overvecht als geheel huisvest voor 50,2% een allochtone bevolking (2007) en heeft 31.274 inwoners (2012).

De wijk kampt met relatief veel werkloosheid, armoede, gezondheidsproblemen en criminaliteit. Hieraan gerelateerd zijn schooluitval/spijbelen, verslaving, onveiligheid, vervuiling en vereenzaming bij ouderen. Overvecht heeft sinds het begin van de 21e eeuw te maken met toenemende achterstand. Gemeente en corporaties werken samen met bewoners, ondernemers en professionele partners aan versterking en verbetering van de wijk op sociaal, maatschappelijk en fysiek gebied. De aanwezigheid van veel voorzieningen is voor de bewoners het leukste aan de wijk.

Welzijnsorganisaties hebben begin 2007 aan de alarmbel getrokken over dat steeds meer kinderen tussen de acht en twaalf jaar, vooral van Marokkaanse afkomst, moeilijk aanspreekbaar zijn en veel overlast veroorzaken. Daarnaast vormt criminaliteit onder de oudere jeugd een probleem, zoals drugshandel, verscheidene soorten inbraken en andere vormen van grotere criminaliteit.

De wijk Overvecht is op 22 maart 2007 aangewezen als zogenaamde Krachtwijk. Ter verbetering van de wijk zijn het wijkactieprogramma Doe mee in Overvecht en de gebiedsplannen "Overvecht Spoorzone" en "Overvecht de Gagel" ontworpen. Resultaten worden langzaam zichtbaar, er komen meer eengezinswoningen en koopwoningen om zo een gelijkmatige bevolkingssamenstelling te krijgen. Ook wijzen woningbouwverenigingen jonge autochtone stellen met voorkeur woonruimte toe. Daarnaast vinden allerlei projecten plaats om bewoners te activeren en met elkaar te verbinden.

Buurtvaders in Overvecht repareren fietsen

 
 

Meer over Overvecht www.uindewijk.com/overvecht

In eigenzinnige programma's laten bewoners van Overvect het échte gezicht van hun wijk zien.

 

Geschiedenis Overvecht

 

Emilio Esposito is een van de eerste Italiaanse gastarbeiders die
50 jaar geleden aan de flats in Overvecht heeft gewerkt.