Buitenlandse Vrouwen Centrum

In 1983 kregen de migrantenvrouwen een eigen pand, het Buitenlandse Vrouwen Centrum op de Biltstraat. Het Centrum was niet echt een zelforganisatie van migrantenvrouwen, maar het bestuur was wel in handen van de buitenlandse vrouwen. Zij werden ondersteund en geadviseerd door de vrouwenwerksters van de Stichting Buitenlandse werknemers

Vrouwengroepen van zes nationaliteiten organiseerden in het Centrum zowel activiteiten gezamenlijk, als per nationaliteitsgroep. Zo waren er informatiemiddagen over specifieke vrouwen-thema’s als geboorteregeling en verblijfsrecht voor vrouwen. Er werden vormingscursussen georganiseerd, maar er waren ook gezamenlijke gymnastiek- en zwemlessen. Hoogtepunt elk jaar was de viering van de internationale vrouwendag op 8 maart.