Colofon en initiatief

Colofon en initiatief

Colofon 

In de loop van de jaren is de website steeds aangevuld met nieuwe verhalen, foto’s, filmpjes, oude krantenartikelen en documenten. Een bezoek aan de tentoonstelling was voor een aantal mensen aanleiding ook op zoek te gaan naar beelden en verhalen van vroeger en deze met ons te delen. Nog steeds worden er gebeurtenissen uit het verleden opgehaald en in een context geplaatst en thema’s aangevuld.
Na 10 jaar was het nodig om de hele website over te zetten naar een veiliger systeem, waarbij de lay out aangepast is.
Zo hopen we dat de website nog vele jaren door kan groeien en veel gebruikt blijft worden.


De foto’s op de website zijn o.a. gemaakt door:
Nick de Crom, Nol van Dongen, Anthoney Fairley, Robert de Hartogh,
Jan Lansink, Lies Maliepaard, Ester Ostoja, Chris Pennarts, 
Paul Romijn, Bert Spiertz, Mustafa en Niyazi Terzi, Gerard van Wingerde.
 
Veel migrantenfamilies stelden hun fotoboek beschikbaar om te gebruiken.  

Financieel is het project mogelijk gemaakt door:

  • Gemeente Utrecht.
  • Stichting Alleato.
  • Vereniging  ‘ Verenigingsgebouw NKV’.
  • Kf. Hein fonds.
  • Particuliere donaties.

Utrecht, januari 2011 / april 2020.


Over de initiatiefnemers

Deze website en de tentoonstelling 'Hier ben ik thuis' is gemaakt door een groep vrijwilligers uit Utrecht. Hierin zitten mensen die zelf als gastarbeider naar Nederland zijn gekomen of hun kinderen. Ook mensen die door hun werk of dagelijks leven veel contact hadden met gastarbeiders en hun gezinnen nemen deel aan deze groep. Een aantal van hen heeft gewerkt bij de stichting Buitenlandse werknemers Midden Nederland en haar opvolger het MIU (Multicultureel Instituut Utrecht).

Daar was in de loop der jaren veel materiaal verzameld over de migratie. Om deze informatie niet verloren te laten gaan ontstond het idee een museum of tentoonstelling te maken. Eerst werd onderzocht of er genoeg interesse was voor dit idee en wat haalbaar was aan ruimte, financiën en medewerking van vrijwilligers. Er bleken voldoende mogelijkheden te zijn hoewel de financiering zo beperkt was dat plannen bijgesteld moesten worden. Verschillende werkgroepen gingen aan de slag en de hulp van de studenten van de HKU en de school voor journalistiek werd gevraagd.

Er werden heel veel contacten gelegd met de eerste generatie migranten om hun verhalen vast te leggen en de vaak ontroerende foto’s van de eerste periode zichtbaar te maken. Juist in een tijd van verharding en populisme is het goed aandacht te hebben voor deze levensverhalen, gebeurtenissen en omstandigheden die men anders snel vergeet.

De tentoonstelling heeft inmiddels op vele plaatsen in Utrecht gestaan, de website groeit nog steeds, maar dat betekent niet dat we klaar zijn. We hopen dat bezoekers hierdoor geinspireerd worden om zelf nog informatie aan te vullen door eigen verhalen, foto’s, filmpjes of voorwerpen toe te voegen. U kunt dit melden op adriaansenries@gmail.com. Als u wilt meewerken als vrijwilliger kunt u contact opnemen met Ries Adriaansen, via adriaansenries@gmail.com.

 

Filmpje over de totstandkoming van het project. Courtesy ectropic.