Migrantenraad

In 1973 werd in Utrecht de Migrantenraad opgericht, voorbereid door progressief georiënteerde Nederlanders, samen met vooruitstrevende buitenlanders. In de Raad zaten gekozen vertegenwoordigers van de verschillende migrantengroepen in Utrecht. Deze raad werd als experiment gefinancierd door het Ministerie van CRM en voor een klein deel door de gemeente Utrecht. Het was een uniek, maar gewaagd experiment. Grieken, Italianen, Marokkanen, Spanjaarden, Turken en een vertegenwoordiger namens de andere groepen moesten, samen met een Nederlandse voorzitter en secretaris, gezamenlijk de belangen van de migranten in Utrecht behartigen. Dat dit niet eenvoudig was, blijkt uit de geschiedenis van de Raad. In 1977 werd de subsidiëring stopgezet en werd de Migrantenraad opgeheven.

 

 
 

 


Installatie van de Migrantenraad