Tentoonstelling

 

Bezoek tentoonstelling

De tentoonstelling is in 2023 voor het laatst opgesteld. Het is niet langer mogelijk de hele tentoonstelling op locatie in te huren

Wel is het mogelijk met films en of fotoseries en affiches over 50 jaar gastarbeiders een bijeenkomst te organiseren voor een groep op de eigen locatie. Met een vrijwilliger kan een aangepast programma gemaakt worden.

U kunt contact opnemen met Ries Adriaansen, email: adriaansenries@gmail.com

Onderdelen van onze tentoonstelling waren opgenomen in de tentoonstelling UtRecht van de Mens in de hal van het Stadskantoor

De tentoonstelling UtRecht van de Mens was gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van het Stadskantoor. Veel mensen hebben hier gebruik van gemaakt.

 

Tentoonstelling "Hier ben ik thuis"

In 2008 werden de eerste plannen gemaakt om de geschiedenis van de gastarbeiders in Utrecht vast te leggen in een tentoonstelling. Een groep vrijwilligers, bestaande uit gastarbeiders en mensen die door (vrijwilligers)werk sterk betrokken waren bij dit onderwerp kwamen bij elkaar om de mogelijkheden te bespreken.  Een aantal van hen heeft gewerkt bij de stichting Buitenlandse werknemers Midden Nederland en haar opvolger het MIU (Multicultureel Instituut Utrecht). Daar is in de loop der jaren veel materiaal verzameld dat gebruikt zou kunnen worden. Er werd gezocht naar ruimte en financiering. Daarna konden verschillende werkgroepen aan de slag om een tentoonstelling en een website te maken. Hierbij werd ook samengewerkt met studenten van de hogeschool van de kunsten en Journalistiek

De tentoonstelling werd eind januari 2011 geopend door burgemeester Wolfsen in het pand van Alleato aan de Bemuurde Weerd Westzijde 5. In twee zalen konden de bezoekers films, foto’s, affiches en voorwerpen bekijken die iets vertelden over de geschiedenis van de gastarbeiders.

De tentoonstelling was een jaar lang op zondagen open voor individuele bezoekers en verder op afspraak voor groepen. Tijdens deze bijeenkomsten werden nog nieuwe foto’s en verhalen van bezoekers verzameld.

Ongeveer 4000 mensen hebben de tentoonstelling bezocht.

Italiaanse, Spaanse, Griekse, Joegoslavische, Turkse en Marokkaanse families hebben de tentoonstelling samen gezien. De foto’s en films riepen veel herinneringen op bij de eerste generatie en gaven de (klein)kinderen een duidelijker beeld over vroeger. Familieverhalen werden verteld tijdens de koffie.


De spaanse familie Reglero bezoekt de tentoonstelling.

Ook taallesgroepen, vrouwengroepen, moskeegroepen en zelforganisaties hebben de tentoonstelling bezocht. De herinneringen en de herkenning van de eigen geschiedenis riepen vaak veel emoties op.

     

Feestelijke gebeurtenissen als een verjaardag, afscheid van het werk of een jubileum zijn gevierd in de zalen van Alleato, in hetzelfde gebouw als de tentoonstelling. De gasten hadden de gelegenheid tijdens het feest de tentoonstelling te bezoeken of een film te bekijken. De reis door de migrantengeschiedenis gaf het feest extra kleur.

De leerkrachten van de vroegere Spaans-Marokkaanse school in Utrecht hebben een reünie georganiseerd. Ze hebben elkaar na vele jaren weer ontmoet en hebben samen de tentoonstelling bekeken en herinneringen opgehaald. Ook hebben mensen zelf nog foto’s en andere materialen gegeven voor de tentoonstelling. Leerlingen van de Spaans-Marokkaanse school startten zelf naar aanleiding van de tentoonstelling een levendige facebook pagina "Marokkaanse School Utrecht". Hierop worden veel herinneringen en foto's aan hun schooltijd uitgewisseld.

De projectgroep heeft zelf voor de verschillende nationaliteiten reünies georganiseerd. Zo waren er bijeenkomsten voor Grieken, Italianen, Joegoslaven, Marokkanen en voor Spanjaarden.

Ook was er een bijeenkomst voor Polen.

Verschillende groepen basisschool en middelbare scholieren en pabo studenten hebben de tentoonstelling bezocht. De tentoonstelling diende als onderdeel van een project en er werden gerichte opdrachten gegeven.


 

Soms stond een deel van de tentoonstelling tijdelijk op een andere lokatie zoals: Op het Wereldfeest in het Juliana Park, Station Overvecht, Vorstelijk complex in Zuilen, het Molenfeest in Lombok, Resto Van Harte in Kanaleneiland, de Domkerk. Hier hebben nog zeker 1000 bezoekers de tentoonstelling bezocht.


 

Door het verzamelen van materialen kwamen weer veel oude herinneringen boven.

 

 

 

 

Hoe het begon


De tentoonstelling heeft op heel veel plaatsen in Utrecht gestaan van 2011 tot 2018. Dit filmpje geeft een impressie van de reis die de tentoonstelling maakte.
 

Filmpje over de totstandkoming van het project. Courtesy ectropic. 

 

In 2023 vieren we 75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, kort gezegd: 75 jaar Mensenrechten. Ook in Utrecht willen we dat iedereen meetelt. Dat iedere Utrechter gelijk wordt behandeld en gelijke kansen krijgt. Maar, “Het respecteren en bevorderen van Mensenrechten is nooit af”, stelt wethouder Linda Voortman. Zij is trots op alle Utrechtse initiatieven om de Mensenrechten te verstevigen. Voorbeelden daarvan zijn twee kunstwerken die in 2023 onthuld worden: het Monument van Vlucht en Verzet ter herdenking van het Trans-Atlantische Slavernijverleden en het kunstwerk Gastarbeiders.

De thematentoonstelling UtRecht van de Mens laat zien hoe de Mensenrechten in Utrecht rode draad zijn in initiatieven van nu.

De tentoonstelling is gemaakt samen met culturele makers en maatschappelijke organisaties uit de stad.

Het kunstwerk als eerbetoon aan gastarbeiders is het initiatief van de Turkse Ondernemers Vereniging (TOV). Dankzij de komst van deze arbeiders uit Turkije, Marokko, Italië, Spanje, Griekenland en (voormalig) Joegoslavië in de jaren ’60 en ’70 is de wederopbouw van Utrecht sneller gegaan. In deze expositie meer over hun verhaal. Het kunstwerk zelf wordt na de zomer onthuld. De Utrechtse fotografe Ebru Aydin en verhalenvertelster Saskia Derks maakten de foto-expositie Het land van… over Utrechtse families met een migratieachtergrond. Derks maakte ook het lespakket Emigratiegeneratie, waarin eerste generatie migranten hun levensverhaal vertellen. Bekijk ook de presentatie Hier ben ik thuis van de Projectgroep 50 jaar gastarbeiders in de stad Utrecht 1960 - 2010. Het Museum van Zuilen toont hoe de Amsterdamse Werkspoor-fabriek té snel groeit, zodat er in 1913 een vestiging komt in - het toenmalige dorp - Zuilen. In het Museum van Zuilen zijn foto’s te zien van 17 mensen met diverse achtergronden, die allemaal met hun eigen levensverhaal hun heil in Zuilen zochten.