Tentoonstelling

Bezoek tentoonstelling

De tentoonstelling is in november 2018 voor het laatst opgesteld. Het is niet langer mogelijk de hele tentoonstelling op locatie in te huren

Wel is het mogelijk met films en of fotoseries over 50 jaar gastarbeiders een bijeenkomst te organiseren voor een groep op de eigen locatie. Met een vrijwilliger kan een aangepast programma gemaakt worden.

U kunt contact opnemen met Ries Adriaansen, email: adriaansenries@gmail.com

 

 


 

 

Tentoonstelling "Hier ben ik thuis"

In 2008 werden de eerste plannen gemaakt om de geschiedenis van de gastarbeiders in Utrecht vast te leggen in een tentoonstelling. Een groep vrijwilligers, bestaande uit gastarbeiders en mensen die door (vrijwilligers)werk sterk betrokken waren bij dit onderwerp kwamen bij elkaar om de mogelijkheden te bespreken.  Een aantal van hen heeft gewerkt bij de stichting Buitenlandse werknemers Midden Nederland en haar opvolger het MIU (Multicultureel Instituut Utrecht). Daar is in de loop der jaren veel materiaal verzameld dat gebruikt zou kunnen worden. Er werd gezocht naar ruimte en financiering. Daarna konden verschillende werkgroepen aan de slag om een tentoonstelling en een website te maken. Hierbij werd ook samengewerkt met studenten van de hogeschool van de kunsten en Journalistiek

De tentoonstelling werd eind januari 2011 geopend door burgemeester Wolfsen in het pand van Alleato aan de Bemuurde Weerd Westzijde 5. In twee zalen konden de bezoekers films, foto’s, affiches en voorwerpen bekijken die iets vertelden over de geschiedenis van de gastarbeiders.

De tentoonstelling was een jaar lang op zondagen open voor individuele bezoekers en verder op afspraak voor groepen. Tijdens deze bijeenkomsten werden nog nieuwe foto’s en verhalen van bezoekers verzameld.

Ongeveer 4000 mensen hebben de tentoonstelling bezocht.

Italiaanse, Spaanse, Griekse, Joegoslavische, Turkse en Marokkaanse families hebben de tentoonstelling samen gezien. De foto’s en films riepen veel herinneringen op bij de eerste generatie en gaven de (klein)kinderen een duidelijker beeld over vroeger. Familieverhalen werden verteld tijdens de koffie.


De spaanse familie Reglero bezoekt de tentoonstelling.

Ook taallesgroepen, vrouwengroepen, moskeegroepen en zelforganisaties hebben de tentoonstelling bezocht. De herinneringen en de herkenning van de eigen geschiedenis riepen vaak veel emoties op.

     

Feestelijke gebeurtenissen als een verjaardag, afscheid van het werk of een jubileum zijn gevierd in de zalen van Alleato, in hetzelfde gebouw als de tentoonstelling. De gasten hadden de gelegenheid tijdens het feest de tentoonstelling te bezoeken of een film te bekijken. De reis door de migrantengeschiedenis gaf het feest extra kleur.

De leerkrachten van de vroegere Spaans-Marokkaanse school in Utrecht hebben een reünie georganiseerd. Ze hebben elkaar na vele jaren weer ontmoet en hebben samen de tentoonstelling bekeken en herinneringen opgehaald. Ook hebben mensen zelf nog foto’s en andere materialen gegeven voor de tentoonstelling. Leerlingen van de Spaans-Marokkaanse school startten zelf naar aanleiding van de tentoonstelling een levendige facebook pagina "Marokkaanse School Utrecht". Hierop worden veel herinneringen en foto's aan hun schooltijd uitgewisseld.

De projectgroep heeft zelf voor de verschillende nationaliteiten reünies georganiseerd. Zo waren er bijeenkomsten voor Grieken, Italianen, Joegoslaven, Marokkanen en voor Spanjaarden.

Ook was er een bijeenkomst voor Polen.

Verschillende groepen basisschool en middelbare scholieren en pabo studenten hebben de tentoonstelling bezocht. De tentoonstelling diende als onderdeel van een project en er werden gerichte opdrachten gegeven.


 

Soms stond een deel van de tentoonstelling tijdelijk op een andere lokatie zoals: Op het Wereldfeest in het Juliana Park, Station Overvecht, Vorstelijk complex in Zuilen, het Molenfeest in Lombok, Resto Van Harte in Kanaleneiland, de Domkerk. Hier hebben nog zeker 1000 bezoekers de tentoonstelling bezocht.


 

Door het verzamelen van materialen kwamen weer veel oude herinneringen boven.

 

 

 

 

Hoe het begon


De tentoonstelling heeft op heel veel plaatsen in Utrecht gestaan van 2011 tot 2018. Dit filmpje geeft een impressie van de reis die de tentoonstelling maakte.

 

Filmpje over de totstandkoming van het project. Courtesy ectropic.