Moskeeën

Veel gastarbeiders waren afkomstig uit islamitische landen als Turkije en Marokko. Na verloop van tijd groeide voor de islamitische gemeenschap de behoefte hun geloof uit te oefenen in een gebedsruimte.

Moskee en Turks centrum, Moreelsepark

In 1971 bood de Stichting Buitenlandse Werknemers Midden-Nederland de Turkse gemeenschap een pand aan. Het leegstaande gebouw van verzekeraar Zwolsche Algemeene. Toen de veiligheid niet langer te garanderen was en het pand gesloopt zou worden, besloot de Turkse gemeenschap een eigen stichting op te richten. Samen met een aantal Turken, startte de Nederlandse moslim Abdulwahid van Bommel de Stichting Islamitisch Centrum (SIC).

Door ingezameld geld kon de SIC het pand aan de Otterstraat betrekken en inrichten als gebedsruimte. Na ruim vijf jaar kreeg ook dit gebouw te maken met problemen. Ditmaal vanuit buurtcomité Pijlsweerd, dat klachten indiende wegens overlast in de straat. Na contacten met de Marokkaanse gemeenschap en hun stichting ‘de Moskee’, werd nog geprobeerd samen een moskee te bouwen. Dit bleek een naïef plan en ging dan ook niet door. De Marokkaanse gemeenschap vond snel een eigen pand. Voor de Turkse gastarbeiders zou dit nog tot 1984 duren.

Lees het volledige artikel


Omdat er in Utrecht geen gebedsruimte voor moslims was, stelde Haj Mohamed Aroug zijn eigen huis ter beschikking als gebedsplaats. Vanaf 1967 organiseerde de Marokkaanse gemeenschap religieuze bijeenkomsten tijdens het Suikerfeest en het Offerfeest. Hiervoor huurde men een geschikte ruimte.

Begin jaren ‘70 kon de gemeenschap een leegstaande kerk gebruiken voor de religieuze feesten en ook af en toe voor het dagelijks gebed. Helaas werd de kerk na twee jaar afgebroken en moest men een ander onderkomen vinden.

In 1973 konden de gelovigen door de hulp van de Migrantenraad waarin de heer Driss El Boujoufi actief was tijdelijk een leegstaande school betrekken. Maar ook dit gebouw werd na twee jaar afgebroken.

 

El Fath
De El Fath moskee aan de
Bemuurde Weerd Oostzijde.

Met het groeiende aantal bezoekers nam ook de behoefte aan een eigen permanente gebedsruimte toe. In 1977 kon men het pand aan de Bemuurde Weerd OZ 23 kopen en daarmee werd de Stichting Marokkaanse Islamitische Gemeenschap opgericht en kreeg de moskee de naam El Fath. Op die manier werd moskee El Fath het eerste Marokkaanse gebedshuis in Utrecht.