Kanaleneiland

Als onderdeel van de grootschalige stadsuitbreiding van Utrecht, wordt in 1957 begonnen met de bouw van de wijk Kanaleneiland. Kanaleneiland is het resultaat van een groot structuurplan, dat ook Hoograven en Overvecht heeft doen ontstaan. De wijk is, net als alle andere nieuwe wijken, bedoeld als oplossing voor de naoorlogse woningnood en kan 30.000 mensen huizen. In 1971 is Kanaleneiland officieel voltooid. Kenmerkend voor Kanaleneiland zijn de portiekflats met vier woonlagen.

Tijdens de bouw van de wijk in de jaren ’60 van de vorige eeuw, was men erg lovend over de plannen. De wijk zou enigszins op stand en groen zijn, en aan alle voorzieningen werd gedacht. Een groot winkelcentrum, eigen scholen, een kerk en bejaardentehuizen. Toch heeft de gemeente zich in de vingers gesneden met het eentonige ontwerp. Wegens gebrek aan ruime laagbouw, bleef de aandacht van potentiële kopers lang uit en de projectontwikkelaars en gemeente maakten zich zorgen. Door de gemakkelijke instapfactor en lage woonlasten die de wijk biedt, werd Kanaleneiland al snel een thuis voor de nieuwe Nederlanders.

In 1989 wordt in het programma “ Bij Lobith” van de VPRO al aandacht geschonken aan de toestroom van buitenlandse gezinnen in Kanaleneiland.


Ruim driekwart van de bewoners van Kanaleneiland is niet uit Nederland afkomstig. De wijk telt meer dan 40 nationaliteiten. De werkloosheid en criminaliteit liggen er relatief hoog. Kanaleneiland kampt al jaren met overlast van criminele en buurtterroriserende jongeren. Er zijn dan ook al veel plannen geweest om de wijk te verbeteren. In 2007 werd Kanaleneiland opgenomen in de lijst van probleemwijken van toenmalig minister Ella Vogelaar. Sinds het jaar 2000 is de criminaliteit wel sterk dalende.

Inmiddels hebben er ingrijpende renovatie en nieuwbouw acties plaatsgevonden om de wijk aantrekkelijk te maken voor mensen met hogere inkomens. In hoeverre dit de integratie tussen verschillende groepen bewoners verbeterd moet nog blijken. Voor de mensen met een laag inkomen wordt het wel steeds moeilijker in de wijk betaalbare huurwoningen te vinden.

Meer over Kanaleneiland: www.uindewijk.nl/wijk/kanaleneiland
In eigenzinnige programma's laten bewoners van Kanaleneiland het échte gezicht van hun wijk zien.

 


Utrecht Kanaleneiland,
eiland van verwachtingen.

 


Lees meer

Kanaleneiland in de pers
Initiatieven van binnenuit



Kanaleneiland op de kaart