Religie

Ook beleving van het eigen geloof kan juist in een vreemde omgeving veel steun geven. Toen de eerste gastarbeiders kwamen in de zestiger jaren, hadden de kerken nog veel invloed in het dagelijks leven. De kerken speelden dan ook een belangrijke rol in de opvang van de gastarbeiders. Voor de katholieke gastarbeiders was dat gemakkelijk, voor de orthodoxe christenen en moslims duurde het veel langer voordat zij een eigen plek kregen om te bidden.


Een aparte rol tussen moslims en christenen in Utrecht speelde het ISKB de Interkerkelijk Stichting Kerken en Buitenlanders. Begonnen als een werkgroep van de Pnïel kerk in de wijk Oog en Al en uitgegroeid tot een stichting gesteund door verschillende christelijke kerken. Hun doelstelling in 1985 was de samenwerking tussen buitenlanders en Nederlanders bevorderen en de kerken adviseren, gevraagd en ongevraagd, over vraagstukken met betrekking tot de multiculturele samenleving. Beroepskrachten , maar vooral heel veel vrijwilligers hebben zich ingezet voor deze stichting en zo intensief contact gemaakt met de nieuwe bewoners in de Utrechtse wijken.

In het boek “ Hand in eigen boezem, vijftien jaar pionieren in de multiculturele samenleving” wordt uitgebreid beschreven hoe door verschillende activiteiten, steeds gezocht wordt naar wederzijds contact, elkaar proberen te begrijpen en te ondersteunen. Het ging hierbij niet om evangelisatie of gedwongen aanpassing aan de Nederlandse samenleving.

In 2013 werden de directe band met de kerken verbroken en de statuten gewijzigd , maar gingen een aantal activiteiten van de stichting door onder de naam “ Taal doet meer”.In deze film over de geschiedenis van het ISKB zijn delen opgenomen van de film “Alles loopt door elkaar” gemaakt door Zinzi Rozema. Ze maakte deze film over haar ouders Wieger en Paulien Rozema, vrijwilligers en later beroepskrachten van het eerste uur. Hun motivatie en gedrevenheid voor het werk van de stichting is een goed voorbeeld hoe de komst van de gastarbeiders de levensvisie van sommige jongeren in de jaren 70 en 80 sterk heeft beïnvloed.

 

 

 

 

 

 

 


HandInEigenBoezem