Hulp en gezondheid

Als je in een vreemde stad woont en de taal niet goed spreekt dan is het lastig je dagelijkse dingen te doen. Met wat durf en een beetje hulp lukt het wel om boodschappen te doen, de weg te vinden, je te redden op het werk. Moeilijker wordt het als je ziek wordt of ontslagen, een huis moet kopen, belasting betalen of kinderbijslag aanvragen. Dan heb je echt hulp nodig, hulp in de eigen taal. Lees meer

De Utrechtse gezondheidszorg en andere maatschappelijke instellingen waren in de zestiger en zeventiger jaren helemaal niet ingesteld op de gastarbeiders en hun gezinnen. Daardoor ontstonden er aparte instellingen om hen te begeleiden, zoals de stichting Bijstand Buitenlandse Werknemers en het tolkencentrum. Enthousiaste mensen probeerden binnen hun eigen instelling de werkwijze te veranderen, maar dit riep ook de nodige weerstand op. De spanning tussen ' intercultureel werken' en 'ze moeten zich maar aanpassen' heeft altijd gespeeld en is nog steeds actueel. Lees meer

 

Presentatie over het werk van het Centrum Buitenlanders Midden Nederland, 1987